Được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục – Đào tạo, Liên đoàn LĐTP LC tại công văn số 84/LĐLĐ ngày 21/9/2020 của Liên đoàn LĐTP LC về việc Tổ chức Hội nghị CBCC. Hội nghị Người lao động ...